Terapeutti MariBee

mari@maribee.fi

Seksuaaliterapia

Mitä seksuaaliterapia on? 

Seksuaaliterapia on erikoistunut terapiamuoto. Se on luottamuksellista ja vuorovaikutteista terapiaa, jossa asiakas on keskiössä. Terapiaan voit tulla yksin tai yhdessä kumppanisi kanssa erilaisten seksuaalisuuteen, ihmissuhteisiin tai kehollisuuteen liittyvien haasteiden kanssa.

Seksuaaliterapiassa saat apua esimerkiksi:

  • Seksuaaliseen haluttomuuteen ja libido haasteisiin
  • Seksuaaliseen kipuun tai epämukavuuteen
  • Erektiohaasteisiin
  • Orgasmihaasteisiin
  • Pohtiessasi seksuaalista identiteettiä ja suuntautuneisuutta
  • Käsitellessäsi seksuaalista väkivaltaa ja traumaa
  • Konfliktitilanteisiin tai kommunikaatio-ongelmiin suhteissa

 

Muuttuva seksuaalisuus

Seksi ja seksuaalisuus sekä tapa ilmaista omaa seksuaalisuuttaan, muuttuu iän ja elämäntilanteiden mukaan. Joskus on niin, että elämän kiireiden keskellä ei ole aikaa tai voimavaroja päivittää omaa seksuaalisuuttaan. Sitä vaan painaa vaan menemään vanhoilla asetuksilla ihmetellen, että mikä mättää? Olenko mennyt rikki? Mihin on kadonnut nautinto?

Terapiassa keskitytään mm. siihen, millä mallilla seksuaalisuus, ihmissuhteet, kehollisuus ja nautinto tässä elämänvaiheessa on. Lempeys ja myötätunto on erityisen tärkeää, kun ollaan näiden asioiden äärellä.

Terapiaprosessi voi vaihdella suuresti asiakkaan tarpeiden ja tavoitteiden mukaan.

Seksuaaliterapia ei sisällä alastomuutta, genitaalien koskettelua tai minkäänlaista seksuaalista kanssakäymistä.

Traumatietoinen terapia

Traumatietoinen terapia ottaa huomioon traumaattiset kokemukset ja niiden vaikutukset ihmisen elämään. Monet ihmiset ovat kokeneet traumaattisia tapahtumia, kuten väkivaltaa tai kaltoinkohtelua mutta trauman voi aiheuttaa mikä tahansa ihmisen kokema tilanne, joka ylittää sieto- ja käsittelykyvyn.  Nämä kokemukset voivat vaikuttaa fyysiseen, emotionaaliseen ja henkiseen hyvinvointiin.

Traumatietoisessa terapiassa pyritään luomaan turvallinen ympäristö, jossa asiakas voi käsitellä traumansa turvallisesti ja hallitusti. Terapeutti voi käyttää erilaisia tekniikoita ja lähestymistapoja auttaakseen asiakasta tunnistamaan, ymmärtämään ja käsittelemään traumaansa.

Tärkeitä periaatteita traumaperustaisessa terapiassa ovat muun muassa:

  • Turvallisuus:  ympäristön tulee olla turvallinen ja ennustettava, jotta voit tuntea olosi turvalliseksi ilmaista tunteita ja kokemuksiasi.
  • Tunne- ja kehotietoisuus: autan sinua tulemaan tietoiseksi tunteistasi ja kehollisista reaktioista, jotta voit elää tasapainoisempaa elämää.
  • Resurssien vahvistaminen: terapiassa keskitytään myös vahvuuksien ja voimavarojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen.

 

Traumatietoinen terapia voi sisältää erilaisia lähestymistapoja, kuten kehotietoista terapiaa ja somaattista työskentelyä. Tavoitteena on auttaa asiakasta käsittelemään traumansa ja löytämään keinoja selviytyä ja parantua kokemuksistaan.

Nautintovalmennus

Nautinto tuottaa iloa, tyydytystä ja hyvää oloa. Nautintoa voi saada monenlaisista asioista, kuten ruuasta, musiikista, taiteesta, fyysisestä kosketuksesta, keskusteluista, harrastuksista ja seksistä. Nautinto voi olla fyysistä tai henkistä ja sen intensiteetti ja kesto voi vaihdella.

Monilla ihmisillä on uskomus, jonka mukaan nautinto tulee ansaita. Tähän uskomukseen voi liittyä myös sisäinen ohjaus sille, kuinka paljon voin sallia itselleni nautintoa. Kun tämä tiedostamaton raja tulee vastaan, kyky vastaanottaa nautintoa sammuu. Tilalle tulee epämääräinen epämukavuus, syyllisyys, levottomuus…

Kyky vastaanottaa nautintoa vaihtelee ihmisestä toiseen. Toisen kapasiteetti on ääretön, toisen olematon, monella jotain siltä väliltä. Myös se, mistä nauttii, vaihtelee yksilöllisesti.

Itselleen on mahdollista oppia sallimaan enemmän nautintoa ilman, että siitä tuntee syyllisyyttä tai häpeää. Nautinto kuuluu kaikille.