Terapeutti MariBee

mari@maribee.fi

Tantra

Mitä on tantra? 

Tantra on tuhansia vuosia vanha filosofia. Tantrinen elämänviisaus korostaa tietoisuuden merkitystä, hyväksyvää elämänasennetta, tunteiden ja tunnetilojen tunnistamista ja vastuuta omasta ilmaisusta. 

Vastuu ja valinta

Elämässä tulee jatkuvasti eteen hetkiä, tilanteita ja ihmisiä jotka haastaa meitä avautumaan yhä syvemmälle itsetuntemukselle, menemään ohi egon, mielen rajoittuneen osan, katsomaan syvemmälle. Intensiivisessä kokemuksessa on aina mahdollisuus päästä kiinni oivalluksiin ja intensiivinen kokeminen kysyy läsnäoloa.

Voit valita olla utelias ja suhtautua intensiivisesti ja tutkivasti siihen, mitä eteesi tulee tai sitten et. Sekä valinta, että vastuu on sinun. Aina.

Itsetuntemus

Itsetuntemus on jatkuva, koko elämän mittainen prosessi. Itsetuntemus kehittyy iän ja elämänkokemusten myötä. Itsetuntemusta on mm:

  • tunteiden tunnistaminen: kyky tunnistaa ja ilmaista kaikkia tunteita, on tärkeä osa itsetuntemusta
  • ajatusmallien ja uskomusten tiedostaminen: omista ajatusmalleistaan ja uskomuksistaan tietoiseksi tuleminen auttaa ymmärtämään ja muuttamaan omaa toimintaa
  • vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen: omien vahvuuksien hyödyntäminen vaatii niiden tunnistamista ja tunnustamista. On tärkeä olla tietoinen myös heikkouksistaan, jotta niiden kanssa voi työskennellä
  • omien tarpeiden tunnistaminen: olemalla tietoinen omista tarpeistaan, voi edistää omaan hyvinvointiaan
  • itsereflektio: itsereflektio on oman toiminnan itsearviointia. Kyky itsereflektioon vaikuttaa kaikkeen oppimiseen elämässä. Itsereflektio toimii peilinä, joka näyttää sinulle, missä sinun olisi hyvä itseäsi kehittää.

 

Tantrassa ei erotella maallista ja henkistä eikä ole tarvetta rajata mitään elämän osa-aluetta pois. Esimerkiksi seksi ja seksuaalisuus nähdään tärkeänä osana ihmisyyttä. Seksiä ja seksuaalisuutta arvostetaan ja kunnioitetaan.

Olemme kaikki syntyneet siitä. Olemme rakkautta.

Nautinto

Nautinto ja halu on luonnollista. Tantrassa huomio kiinnitetään halun kohteen sijaan haluun itseensä ja siihen, miten sen avulla on mahdollista saada muutosta aikaan. Tässä palataan taas itsetuntemukseen. Mitä parempi itsetuntemus, sitä vähemmän olemme impulssiemme vietävissä.

Varjokäyttäytyminen

Varjokäyttäytymisen ymmärtäminen auttaa lisäämään itsetuntemusta. Carl Jungin kehittämän teorian mukaan varjo koostuu niistä puolista itsessämme, jotka me joko tukahdutamme tai kiellämme, koska ne eivät vastaa omaa käsitystä itsestä. 

Ihminen voi käyttäytyä varjoistaan käsin esimerkiksi tuntiessaan voimakkaita tunteita, kuten vihaa, mustasukkaisuutta tai pelkoa, jotka hän tukahduttaa tai kieltää. Varjopuolien tunnistaminen ja hyväksyminen osaksi itseä voi olla tärkeä osa henkilökohtaista kasvua ja eheytymistä. Varjokäyttäytymisen ymmärtäminen voi auttaa vähentämään ristiriitoja omassa käyttäytymisessä ja se voi auttaa kehittämään empatiaa ja ymmärrystä muita ihmisiä kohtaan.

Hyväksyminen on tie kokonaisvaltaisempaan elämänhallintaan ja hyvinvointiin. Hyväksyminen vaikuttaa syvästi merkityksellisyyden kokemukseen. Hyväksyminen johdattaa autenttisuuden äärelle, rohkaisee herkkyyteen ja heikkouden hyväksymiseen. Hyväksynnässä piilee keskeneräisyyden kauneus. Se, että hyväksyy keskeneräisyyden itsessään ja ympäröivissä ihmisissä on suuruutta.

Terapeuttinen tantrinen hoito

Terapeuttinen tantrinen hoito on kehon ja mielen yhteyden syventämistä. Tavoitteena hoidossa on tietoisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisääminen. 

Tämä hoitomuoto voi sisältää erilaisia tekniikoita, kuten hierontaa, hengitysharjoituksia, meditaatiota ja kosketusta, joiden tarkoituksena on auttaa sinua löytämään syvempi yhteys itseesi ja toisiin.

Tämä tunteiden ohittaminen, kehon reaktioiden ohittaminen, voi alkaa tuntumaan erilaisina elämää häiritsevinä oireina kuten selkäkipuina, erilaisina lihasjännityksinä, puutumisina, addiktioina tai masennus- ja ahdistuneisuusoireina. Yhteys kehoon on voinut katketa myös trauman seurauksena. 

Kulttuuri, jossa elämme, on hyvin suorituskeskeinen. Elämä tapahtuu ajatuksissa, päässä. Murehdimme menneitä ja stressaamme tulevaa. Moni kohtelee kehoaan armottomasti ja katsoo kehoaan vaativasti, koskaan kiittämättä.

Tuntemattomien tunteiden lisäksi jatkuva, armoton vaativuus ja häpeä omasta kehosta voi saada yhteyden kehoon katkeamaan. 

Hoidossa pääpaino on kehon tuntemuksissa tai tunnottomuuksissa ja reaktioissa. Tavoitteena on päästä pois mielen ohjauksesta vahvempaan kehoyhteyteen ja läsnäolon tilaan. 

Hoito ei sisällä alastomuutta tai seksiä. Koskettaminen hoidossa tapahtuu aina asiakkaan rajoja kuunnellen ja kunnioittaen, lempeästi ja hoitavasti.

Terapeuttinen tantrinen hoito voi herättää voimakkaita tunteita ja kehoreaktioita. Turvallinen ja luottamuksellinen yhteys terapeutin ja asiakkaan välillä on edellytys tälle hoidolle.